Προσωπικά Δεδομένα

Προϋπόθεση για την έναρξη της οποιασδήποτε μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μιας παραγγελίας , θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, αριθμό του τηλεφώνου σας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συνδιαλλαγή και να σας αποσταλούν τα προϊόντα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων χρήστη των υπηρεσιών του mega-shop.gr διέπεται από όρους χρήσης του παρόντος και επίσης υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα όποια προσωπικά στοιχεία του χρήστη – πελάτη δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο καθώς επίσης και σε συνεργαζόμενους με το mega-shop.gr παρόχους υπηρεσιών τράπεζες, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier) κλπ.) απαραίτητων για την διενέργεια της δραστηριότητάς μας. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας δεν θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή διαφημιστικού υλικού όπως επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δοθούν σε άλλες εταιρείες για οποιαδήποτε χρήση, χωρίς την άδεια των χρηστών.