Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Θέματα βιολογίας – Τόμος 1

Συγγραφέας: Συγγελάκης Σπύρος
Κωδικός Βιβλίου: 978-960-658-084-0
Αριθμός Σελίδων: 446
Έκδοση: 1η
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντύπου: Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες
Θεματική Ταξινόμηση: Οδηγοί, βοηθήματα & εκπαιδευτικό υλικό | Βοηθήματα
Περιγραφή:

Θέματα βιολογίας – Τόμος 1 – Γ’ Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο σχολείο επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων σχετικών με έννοιες, θεωρίες, νόμους και αρχές που αφορούν την επιστήμη της Βιολογίας.

Οι απαιτήσεις των θεμάτων στο μάθημα της Βιολογίας και της ομάδας προσανατολισμού επιστημών υγείας που τίθενται στις Πανελλαδικές εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή κατανόηση της διδακτέας ύλης, κριτική και συνδυαστική σκέψη, αλλά και γνώσεις οι οποίες δεν αναλύονται εξ ολοκλήρου με σαφήνεια από το σχολικό βιβλίο.
Μέσα από το βιβλίο αυτό, που έχει συγγραφεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και μεθοδικότητα, καλύπτονται ιδιαίτερα τα τμήματα εκείνα της διδακτέας ύλης που δεν προσεγγίζονται σε ικανοποιητικό βαθμό από το σχολικό βιβλίο. Το βιβλίο αυτό περιέχει έναν μεγάλο αριθμό ερωτήσεων θεωρίας διαβαθμιζόμενης δυσκολίας. Στις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνονται, ερωτήσεις ανάπτυξης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις τύπου «Σωστό – Λάθος», ερωτήσεις κρίσεως και ερωτήσεις συνδυασμού που καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης.

Περιλαμβάνει:

 • 616 Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής
 • 358 Ερωτήσεις Σωστό – Λάθος
 • 215 Ερωτήσεις Κρίσεως – Συνδυαστικές

Με θεματολογία:

 • Το Γενετικό Υλικό – Μίτωση – Μείωση
 • Αντιγραφή – Έκφραση – Ρύθμιση της Γενετικής πληροφορίας
 • Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA
 • Μενδελική κληρονομικότητα
 • Μεταλλάξεις

Περιέχει ενεργό σύνδεσμο σε μορφή QR code για ενημερώσεις στη διδακτέα ύλη, επιπλέον ασκήσεις και υλικό από τον συγγραφέα.

Αγοράσε το ΕΔΩ

566 ασκήσεις βιολογίας – Τόμος 2

Συγγραφέας: Συγγελάκης Σπύρος
Κωδικός Βιβλίου: 978-960-658-083-3
Αριθμός Σελίδων: 320
Έκδοση: 1η
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντύπου: Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες
Θεματική Ταξινόμηση: Οδηγοί, βοηθήματα & εκπαιδευτικό υλικό | Βοηθήματα
Περιγραφή:

566 ασκήσεις βιολογίας – Τόμος 2 – Γ’ Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο σχολείο επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη της Βιολογίας.
Τα θέματα του μαθήματος που τίθενται στις Πανελλαδικές εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή κατανόηση της διδακτέας ύλης, κριτική και συνδυαστική σκέψη, ενώ επιπλέον προϋποθέτουν γνώσεις οι οποίες δεν αναλύονται με σαφήνεια από το σχολικό βιβλίο.

Μέσα από το βιβλίο αυτό, που έχει συγγραφεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και μεθοδικότητα, καλύπτονται τα τμήματα εκείνα της διδακτέας ύλη που δεν αναλύονται σε ικανοποιητικό βαθμό από το σχολικό βιβλίο. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις συνηθισμένες ασκήσεις που υπάρχουν στα κεφάλαια του σχολικού, κρίθηκε απαραίτητο να περιέχονται, μεταξύ άλλων, πρωτότυπες ασκήσεις, επιλεγμένα θέματα εξετάσεων και κυρίως ασκήσεις αυξημένης δυσκολίας.

Το βιβλίο περιέχει συνολικά 322 ασκήσεις. Οι 163 αφορούν την «Μεvδελική κληρονομικότητα», οι 51 τις «Μεταλλάξεις», ενώ οι υπόλοιπες 108 είναι «ασκήσεις επανάληψης» σε όλη την εξετα­στέα ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Με θεματολογία:

 • Μενδελική Κληρονομικότητα
 • Μεταλλάξεις
 • Γενικές Ασκήσεις

Περιλαμβάνει ενεργό σύνδεσμο σε μορφή QR code για ενημερώσεις στη διδακτέα ύλη, επιπλέον ασκήσεις και υλικό από τον συγγραφέα.

Αγοράσε το ΕΔΩ

566 ασκήσεις βιολογίας – Τόμος 1

Συγγραφέας: Συγγελάκης Σπύρος
Κωδικός Βιβλίου: 978-960-658-082-6
Αριθμός Σελίδων: 224
Έκδοση: 1η
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντύπου: Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση με πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες
Θεματική Ταξινόμηση: Οδηγοί, βοηθήματα & εκπαιδευτικό υλικό | Βοηθήματα
Περιγραφή:

566 ασκήσεις βιολογίας – Τόμος 1 – Γ’ Λυκείου, Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας στο σχολείο επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων που αφορούν την επιστήμη της Βιολογίας.
Τα θέματα του μαθήματος που τίθενται στις Πανελλαδικές εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή κατανόηση της διδακτέας ύλης, κριτική και συνδυαστική σκέψη, ενώ επιπλέον προϋποθέτουν γνώσεις οι οποίες δεν αναλύονται με σαφήνεια από το σχολικό βιβλίο.

Μέσα από το βιβλίο αυτό, που έχει συγγραφεί με ιδιαίτερη επιμέλεια και μεθοδικότητα, καλύπτονται τα τμήματα εκείνα της διδακτέας ύλη που δεν αναλύονται σε ικανοποιητικό βαθμό από το σχολικό βιβλίο. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις συνηθισμένες ασκήσεις που υπάρχουν στα κεφάλαια του σχολικού, κρίθηκε απαραίτητο να περιέχονται, μεταξύ άλλων, πρωτότυπες ασκήσεις, επιλεγμένα θέματα εξετάσεων και κυρίως ασκήσεις αυξημένης δυσκολίας.
Το βιβλίο περιέχει συνολικά 244 ασκήσεις. Οι 84 αφορούν «Το Γενετικό υλικό», οι 114 την «Αντιγραφή, Έκφραση και Ρύθμιση της Γενετικής πληροφορίας» και οι 46 την «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA».

Με θεματολογία:

 • Το Γενετικό Υλικό
 • Αντιγραφή – Έκφραση – Ρύθμιση της Γενετικής Πληροφορίας
 • Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA

Περιλαμβάνει ενεργό σύνδεσμο σε μορφή QR code για ενημερώσεις στη διδακτέα ύλη, επιπλέον ασκήσεις και υλικό από τον συγγραφέα.

Αγοράσε το ΕΔΩ

519 Ασκήσεις Βιολογίας Προσανατολισμού Γ Γενικού Λυκείου

5.00
Συγγραφέας: Συγγελάκης Σπύρος
Κωδικός Βιβλίου: BP-519-ASK
Αριθμός Σελίδων: 335
Έτος Έκδοσης: 2020

Μπορείτε να δείτε επιλεγμένες σελίδες του βιβλίου στην επιλογή περιεχόμενα.

Περιεχόμενα Διάβασε Online